מדד מנהיגותה לספרות שווה – מערך פעילות לכיתות ביה"ס היסודי – מנהיגותה