25 באוגוסט 2018

מדריכה למורה ולגננ/ת לעיצוב סביבת לימודים שוויונית

הציורים על הקירות, דמויות המופת הנלמדות, הספרות, השפה, מרכזי המשחק – חמישה היבטים מרכזיים דרכם יש בכוחנו לשנות, עוד טרם האינטרקציה עם הילדות והילדים | לגזור ולשמור […]