דורית ביניש: פעילות בהשראת מנהיגותה של נשיאת בימ"ש עליון בדימוס – פתרון קונפליקטים בהידברות – מנהיגותה
הנרייטה סאלד: פעילות בהשראת מנהיגותה לקראת יום המשפחה
1 בפברואר 2014
ועדת מגדר ומנהיגות – מנהיגות הורים
9 בפברואר 2014