לביאת – מערך הפעלה: רעיונות ליצירה שיח וחקר – מנהיגותה