הרצאה

מגדר - מהגן ועד לארגון

מי הן דמויות המופת עליהן לומדים ילדות וילדים? מה הם המסרים על קירות הגנים ובבתי הספר, ובשפת הדיבור שלנו המבוגרות והמבוגרים? אילו מרחבי משחק נפתחים או נסגרים לפני הבנות והבנים? איך החינוך בבית ובמוסדות החינוך מעתיק ומחזק את ההיררכיה החברתית ומה האלטרנטיבה? איך ספרות הילדות והילדים מחזקת סטראוטיפים וגם מבנה אותם בו זמנית ומה ניתן לעשות בהקשרים אלו? איך אפשר להרחיב את קשת האפשרויות של הילדות, הילדים והחברה בהווה ובעתיד?

הרצאה חווייתית ופרקטית שכוללת שפע סיפורים אמיתיים מרגשים ונוגעים מתוך גנים. בסוף ההרצאה יוזמנו המשתתפות/ים לחשוב על היבטי מגדר ומגוון חברתי בארגון/בעמותה , היכן הם קיימים ומה ראוי וצריך לשנות.

משך ההרצאה שעה ורבע. רבע שעה נוספת לשיח ושאלות.
מספר הא-נשים בהרצאה אינו מוגבל.