הרצאה

ספרות שווה

הרצאה על האופן שבה הספרות משקפת את המציאות וגם מבנה אותה.

חשיפה למדד מנהיגותה לספרות שווה - בחינת מודעות מגדרית וייצוג שוויוני (Diversity) בספרי ילדות וילדים. בהרצאה נסקור את ארבעת בסיסי המדד דרך דוגמאות מספרות ילדות וילדים שוויונית וספרות מפלה וממגדרת. נבין כיצד ניתן לזהות היבטים מפלים וסטראוטיפים בספרות גם בקריאה ראשונית או בעת בחירת ספר ומה מכלול האפשרויות העומדות בפנינו כאשר נאתר הטייה בתוך הספרות - תיווך, שינוי, יצירה, הקראה מקבילה, גניזה.

משך ההרצאה שעה ורבע + רבע שעה לשיח ולשאלות
מספר הא-נשים בהרצאה אינו מוגבל