סדנאות והרצאות לנשות ואנשי ספר

נשות ואנשי ספר

סדנאות והרצאות לנשות ואנשי ספרסדנאות והרצאות לנשות ואנשי ספר
סדנאות והרצאות לנשות ואנשי ספרסדנאות והרצאות לנשות ואנשי ספר
סדנאות והרצאות לנשות ואנשי ספרסדנאות והרצאות לנשות ואנשי ספר
סדנאות והרצאות לנשות ואנשי ספרסדנאות והרצאות לנשות ואנשי ספר
סדנאות והרצאות לנשות ואנשי ספרסדנאות והרצאות לנשות ואנשי ספר

הרצאה

ספרות שווה

הרצאה על האופן שבה הספרות משקפת את המציאות וגם מבנה אותה. חשיפה למדד מנהיגותה לספרות שווה- בחינת מודעות מגדרית וייצוג שוויוני (Diversity) בספרי ילדות וילדים
לקרוא עוד >>

סדנה

ספרות שווה: סדנה לדיון בסוגיות ספרות ומגדר

מתוך שיח קבוצתי ודרך ספרות שיבחרו המשתתפות והמשתתפים נכיר בקיומם של המאפיינים המגדריים על מדף הספרים. נלמד לעומק את מדד מנהיגותה לספרות שווה - כיצד לעבוד איתו וכיצד באמצעותו נוכל לפתח יכולות לחשיבה ביקורתית אצל ילדות וילדים דרך עולם הספרות.
לקרוא עוד >>