סדנה

מנהיגותה בחינוך - סדנה לצוותי חינוך

סדנאות מותאמות לאוכלוסייה הספציפית ולקהל הספציפי.

לסדנה מספר פורמטים:

  1. מפגש סדנאי אחד ארוך

  2. סדנה שנתית: שלושה מפגשים, חמישה או שמונה מפגשים

  3. סדנה דו שנתית: שישה מפגשים שנתיים וסה"כ שנים עשר מפגשים.

משך כל מפגש כשלוש שעות. 
הסדנה מותאמת לקבוצה של 12-22 א-נשים.


דוגמא לסדנה שנתית חמישה מפגשים

מפגש ראשון: אני הגן/הכיתה והמגדר

המפגש הראשון שלי כילדה/ילד עם המגדר. מתוך תרגיל חוויתי נפתח בהכרת ההבטים המגדריים בחינוך- "עד כמה ההבדל "טבעי"?, מהן הציפיות החברתיות מבנות ומבנים? מהם המסרים שאני עצמי קיבלתי כילד/ה ועד כמה האישי הוא הפוליטי. איך מועברים מסרים מגדריים מההורים, הגננ/ ת והמורות/ים?

נתייחס למגוון היבטים מגדריים בגן או בכיתה: דמויות מופת נלמדות, ספרות, שפה, משחק, מיניות. נתחיל במסע לזיהוי המגדר בשדה החינוכי הפרטי שלנו.

מפגש שני: M-POWER

כשהחיים האישיים והחיים המקצועיים נפגשים- על בסיס תפיסה ומתודולגיה ייחודית שפיתחה טל ברייר בן מוחה נלמד איך לאתר זויות חדשות לדילמות חינוכיות מקצועיות מתוך חיינו האישיים. נחווה את האופן שבו מודעות מגדרית מעלה עוצמות לא ידועות- מתוך סיפור האבנים הגדולות חיבור עם החוזקות של כל אחת ואחד מהמשתתפות/ים. מפגש עוצמתי ומבנה חוזקות אישיות ולכידות עמיתות ועמיתים. מפגש שמבהיר כיצד תפיסות מגדריות השפיעו ומשפיעות על החשיבה והעשייה של כל אחת ואחד מאיתנו באופן אישי.

מפגש שלישי: "מעגלי מוח" - מנהיגות חינוכית

בתוך מודל מעגלי מוח הייחודי למנהיגותה נלמד איך ניתן למפות את מטרותיי החינוכיות ומהו נייר הלקמוס לזיהוי ההטיות אצלי בגן או בכיתה ולהפיכתן להזדמנות להגשמת מעגלי מח.
התחלת בניית תוכנית מיפוי זיהוי ושינוי אישית במרחב הגן/הכיתה.

מפגש רביעי: שואגות מתוך דפי הספר

מפגש רחב עם ספרות ילדות וילדים המסריים הסטראוטיפיים החבויים בה וההזדמנות שיש לנו בגן לעבודה עם הספרות במפגש הכרות עם ספרות שווה וכלים פרקטיים לעבודה איתה ועם ספרות נוספת.

מפגש חמישי: "נצחונות קטנים גדולים - small wins"

מפגש סיכום שבו יוצגו התהליך והעשייה של כל אחת/ד מהמשתתפות והמשתתפים ללמידת עמיתות ועמיתים.