הרצאה

הרצאה לצוותי חינוך בגיל הרך: מנהיגותה בחינוך Gendergarden

מי הן דמויות המופת עליהן לומדים ילדות וילדים? מה הם המסרים על קירות הגנים ובשפת הדיבור שלנו המבוגרות והמבוגרים? אילו מרחבי משחק נפתחים או נסגרים לפני הבנות והבנים? איך החינוך בבית ובמוסדות החינוך מעתיק ומחזק את ההררכיה החברתית ומה האלטרנטיבה? איך ספרות הילדות והילדים מחזקת סטראוטיפים וגם מבנה אותם בו זמנית ומה ניתן לעשות בהקשרים אלו? איך אפשר להרחיב את קשת האפשרויות של הילדות, הילדים והחברה בהווה ובעתיד?

הרצאה חוויתית ופרקטית שכוללת שפע סיפורים אמיתיים מרגשים ונוגעים מתוך גנים. רלוונטית מאוד אה לגננות סייעות מדריכות מפקחות מנהלות/י חינוך בגיל הרך וכלל הצוותים הפעילים בגנים. ההרצאה כוללת סרטון מתוך גנים מודעי מגדר בהם מרואיינות/ים- הילדות והילדים גננות, סייעות, מפקחות והורים.

משך ההרצאה שעה ורבע. רבע שעה נוספת תוקדש לשיח ושאלות.
מספר הא-נשים בהרצאה אינו מוגבל.