הרצאה

הרצאה לצוותי חינוך בבתי ספר: מנהיגותה - חינוך מודע מגדר בכיתה ובביה"ס

אלו דמויות מופיעות ואלו נעדרות מהספרים ומקירות בית הספר? מה מעבירה השפה המדוברת והכתובה על הקירות בבית הספר? 
מהם המסרים הממוגדרים הלא מודעים העוברים בשיעורי החינוך הגופני, בטקסים ובאירועים ובמכלול הפעילות בביה"ס ? 
על ההזדמנות הייחודית הקיימת בחינוך להרחיב תבניות חשיבתיות ולפתוח קשת אפשרויות אמיתית לילדות ולילדים.
ההרצאה מועברת דרך סיפוריהם של נשות ואנשי חינוך מודעות/י מגדר, שפעלו ושינו שינויים לכאורה קטנים אך בפועל גדולים ומשמעותיים - small wins.

משך ההרצאה שעה ורבע. רבע שעה נוספת תוקדש לשיח ושאלות.
מספר הא-נשים בהרצאה אינו מוגבל. 
* להרצאה התאמה ייחודית גם לאנשות/י החינוך הבלתי פורמלי.