הרצאה

מנהיגותה בחינוך Gendergarden

הרצאה חוויתית ופרקטית שכוללת שפע סיפורים אמיתיים מרגשים ונוגעים מתוך גנים. רלוונטית מאוד לגננות, סייעות, מדריכות, מפקחות ומנהלות/י חינוך בגיל הרך וכלל הצוותים הפעילים בגנים.
לקרוא עוד >>

הרצאה

מנהיגותה - חינוך מודע מגדר בכיתה ובביה"ס

הרצאה המיועדת לצוותי חינוך בבתי ספר: אלו דמויות מופיעות ואלו נעדרות מהספרים ומקירות ביה"ס? כיצד מחולק השימוש המגדרי בתוך המרחב הבית ספרי? כיצד מתייחסים נהלי ביה"ס שלא במכוון באופן שונה לנערות ולנערים? ההרצאה מועברת דרך סיפורים של מורות ומורים מנהלות/ים מודעות/י מגדר שעשו שינויים לכאורה קטנים אך בפועל גדולים ומשמעותיים.
לקרוא עוד >>

סדנה

מנהיגותה בחינוך - סדנה לצוותי חינוך

סדנה בת מספר מפגשים תקופתיים, המותאמת בתכניה ובאורכה לקהל ולאוכלוסייה הספציפיים. הסדנה מציגה את ההטיות המגדריות המובנות במערכת החינוך ובכלל, ומעניקה כלים לביצוע שינויים קטנים אך משמעותיים (Small Wins) בגן או בכיתה.
לקרוא עוד >>